Έκθεση Threading Stories στην Παλιά Λευκωσία

  • 06/04/2021 - 30/04/2021
  • Events

Threading Stories είναι μια πλατφόρμα που παρουσιάζει χειροποίητα αντικείμενα που εμπεριέχουν αφήγηση και συμβολισμό. Αυτό το ερευνητικό έργο προέκυψε από προσωπικό ενδιαφέρον για τη χειροτεχνία και την σχέση της με τον πολιτισμό και την λαϊκή παράδοση.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην γνώση μεθόδων που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, διαμέσου των αντικειμένων τέχνης και στη διερεύνηση μηνυμάτων και συμβολικών ενδείξεων που είναι ενσωματωμένα στα αντικείμενα αυτά. Σε πολλές περιπτώσεις, η παραδοσιακή τέχνη αντανακλά μια ξεχωριστή κοσμοθεωρία, σε μια προσπάθεια να διατυπώσει μια διαφορετική αντίληψη της ζωής. Μέσα από αυτή τη μελέτη, είναι προφανές ότι οι παραδοσιακές πρακτικές χειροτεχνίας έχουν μοναδική ιστορική και πολιτιστική αξία και αναμφίβολα αξίζει να διατηρηθούν.

Η έκθεση παρουσιάζει και προωθεί τους τεχνίτες, την χειροτεχνία τους καθώς και την πολιτιστική κληρονομιά των Άνδεων, του Αμαζονίου και περιοχών του Ειρηνικού Ωκεανού και της Καραϊβικής. Επικεντρώνεται στη διερεύνηση της τοπικής υφαντικής, κεραμικής και κοσμηματοποιίας. Στο πλαίσιο αναζήτησης αυθεντικών παραδοσιακών μεθόδων δημιουργίας, εμπλακήκαμε στενά με αυτόχθονες κοινότητες, παρατηρώντας από κοντά την κοινωνική τους δομή, τις παραδόσεις και το περιβάλλον τους, αναγνωρίζοντας έτσι ότι η τέχνη τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς τους και της καθημερινής τους ζωής.

Ταξιδέψαμε σε διάφορες χώρες και περιοχές της Λατινικής Αμερικής, καταγράφοντας προσωπικές ιστορίες και αποτυπώνοντας τις συναντήσεις μας με φωτογραφίες, βίντεο και ήχο. Επιλέξαμε αυθεντικά αντικείμενα λαϊκής τέχνης που αναδεικνύουν την ποιότητα της χειροτεχνίας των ντόπιων τεχνιτών και που ενσωματώνουν την ταυτότητα του κάθε
κατασκευαστή. Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην έκθεση, επιλέγηκαν με κριτήριο το αφήγημα, τον συμβολισμό, την ποιότητα και το επίπεδο δημιουργικότητάς τους. Η συλλογή παρουσιάζει μια ποικιλία διαδικασιών χειροτεχνίας που συνδυάζουν τις παραδοσιακές με τις σύγχρονες τεχνικές και υλικά.

Info
Διάρκεια μέχρι 30 Απριλίου 2021
Παλιά Λευκωσία,
Οδός Τρικούπη 103
Instagram @threadingstories
Πληροφορίες 99874235/ 99825194
www.threadingstories.org 

Calendar

Prev April Next

FRIDAY 23 APRIL

Δ
 
Τ
 
Τ
 
Π
Π
Σ
Κ