ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Το Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου «Μιχάλης Πιερής» δέχεται καλλιτεχνικές προτάσεις

NEWSROOM WIZ-GUIDE

Οι προτάσεις αφορούν στο επετειακό 25ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ και θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

Αναφέρει η σχετική με τη συμμετοχή στο φεστιβάλ ανακοίνωση:

Αγαπητοί καλλιτέχνες,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για την πληρέστερη παρουσίαση της καλλιτεχνικής σας πρότασης, αλλά και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, παρακαλούμε συμπληρώστε το πιο κάτω έντυπο, δίνοντας όσα περισσότερα στοιχεία μπορείτε για τον εαυτό σας, το σχήμα σας και την εκδήλωση που επιθυμείτε να παρουσιάσετε στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου δέχεται καλλιτεχνικές προτάσεις για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η πρόταση μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική εκδήλωση, αρκεί:

-να συνάδει με τη θεματική του φεστιβάλ·
-να παρουσιάζει ικανοποιητικά το έργο του καλλιτέχνη και το περιεχόμενο της προτεινόμενης εκδήλωσης, και
-να παρέχει αρκετά στοιχεία για τη σωστή αξιολόγηση της πρότασης από καλλιτεχνική και οικονομική πλευρά.

Η πρόταση μπορεί να κατατεθεί:

ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πολιτιστικού Κέντρου:
culture@ucy.ac.cy

ταχυδρομικά, στη ταχυδρομική διεύθυνση του Πολιτιστικού Κέντρου:
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος·
με φαξ στο 22 89 50 53, ή

προσωπικά, στη Γραμματεία του Πολιτιστικού Κέντρου:
Αρχοντικό Αξιοθέας, Οδός Αξιοθέας 8, Παλιά Λευκωσία.

Προτάσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί μέχρι τις 31 Μαρτίου εξετάζονται για συμπερίληψη στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ του τρέχοντος έτους· οι υπόλοιπες αξιολογούνται για το επόμενο έτος.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους καλλιτέχνες μέχρι τα τέλη Απριλίου του κάθε έτους.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ