ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...

Υποτροφίες για τους «Φοιτητές σε Δράση»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση υποτροφιών σε φοιτητές στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φοιτητές σε Δράση».

Σκοπός
Παροχή χρηματοδότησης σε φοιτητές για εκπόνηση έρευνας στο πλαίσιο των σπουδών τους (πτυχιακή εργασία/διπλωματική εργασία/διατριβή). Το θέμα της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με μια από τις θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Ποιους αφορά
Φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Οι αιτητές θα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην έχουν ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Ύψος Υποτροφιών
Υποτροφία για: Ανώτατο Ποσό:
Πτυχιακή Εργασία Προπτυχιακού Επιπέδου €1000
Διπλωματική Εργασία Επιπέδου Μάστερ  €3000
Διατριβή Διδακτορικού ή Μεταδιδακτορικού Επιπέδου €5000

Καταβολή Χορηγίας
Η χορηγία θα καταβάλλεται στο σύνολο της με την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.  Ο δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις τις ειδικής συμφωνίας που θα υπογράψει με τον ΟΝΕΚ.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protovoulies@onek.org.cy, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Τ.Θ. 20282, 2150 Λευκωσία, είτε  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΝΕΚ στη διεύθυνση Λεωφ. Αθαλάσσας 104, Λευκωσία.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 10 Οκτωβρίου 2017